Nedenfor beskrives faglige begreber, som jeg ofte anvender i praksis:

Neuropædagogik 

Neuropædagogik er en forståelsesramme for den faglige og individuelle indsats til personer med neurologiske og neuropsykologiske vanskeligheder. Neuropædagogik har sit fundament i den del af den neurovidenskabelige forskning, der beskæftiger sig med kognition. Neuropædagogik er en måde at tænke på.

At blive mødt med en neuropædagogisk tilgang kan give positive resultater for den enkelte person med kognitive udfordringer. Ved brug af neuropædagogik ses øget trivsel, reduktion i problemskabende adfærd, fald af magtanvendelser og brug af pn medicin, oplevelse af øget selvbestemmelse og selvhjulpenhed. Botilbud der anvender neuropædagogik i praksis, oplever, at neuropædagogik medvirker til at skabe en fælles forståelse, et fælles sprog og en øget forståelse af den enkelte borgers situation blandt de personalegrupper, der har været med til at implementere den.

Et centralt element i implementering af neuropædagogik i praksis er en analyse i form af en fælles faglig refleksionsproces. Analysen foretages på baggrund af observationer og dialog med personen med kognitive udfordringer. Analysen danner grundlag for tilrettelæggelse af den fælles faglige tilgang som hypotesetestes i praksis, og den tager højde for både personens vanskeligheder og for de ressourcer, der er hos og omkring personen.

Neurorehabilitering

Kognition

Kompenserende strategier

Energiforvaltning

Sansestimulering

Meningsfuld aktivitet

Lejring

Guiding

Forflytning