Curriculum Vitae

Ergoterapeutiske ansættelser

2021- 2023 Cervello – Hjerneskadecenter. Neurofaglig konsulent og visospecialist: 

 • Udredning og rådgivning for VISO – ”den nationale videns- og specialrådgivnings-organisation”.  
 • Kompetenceudvikling for tværfaglige personalegrupper på døgnrehabiliterings afsnit samt bosteder. 
 • Neuropædagogisk supervision til pædagogisk personale på bosteder  
 • Neurofaglig sparring til tværfagligt sundhedspersonale 
 • Rehabilitering af hjerneskadede borgere på specialiseret niveau 

2011-2021 Bomi – Center for rehabilitering og hjerneskade. Neurofaglig konsulent og visospecialist: 

 • Udredning og rådgivning for VISO – ”den nationale videns- og specialrådgivnings-organisation”  
 • Kompetenceudvikling for tværfaglige personalegrupper på døgnrehabiliterings afsnit samt bosteder. 
 • Neuropædagogisk supervision til pædagogisk personale på bosteder 
 • Faglig koordinator og ansvar for sager om specialiseret rehabilitering 
 • Rehabilitering af hjerneskadede borgere på specialiseret niveau 
 • Arbejdsrehabilitering – afklaring af arbejdsevne og afdækning af skånevilkår.  
 • Kursus tilrettelægger og underviser  
 • Visitation til hjerneskadecentret – interview af borger som grundlag for udarbejdelse af tilbud og indhold i forløb 

2007-2011 Center for Neurorehabilitering – Kurhus (Kolonien Filadelfia, Dianalund):  

 • Ergoterapeut – Specialiseret Neurorehabilitering i døgnregi.  
 • Klinisk underviser (10 mdr.) sideløbende med ansættelse som ergoterapeut  
 • (1 barsel) 

2001-2007 Hvidovre Hospital:  

 • Center for traumatisk hjerneskade (2 år, 2 mdr.), højt specialiseret enhed 
 • Klinisk underviser for ergoterapeutstuderende 3. og 6. semester (1 år, 2 mdr.)  
 • Apopleksiafsnit (7 mdr.)  
 • (2 barsler) 

2000 Geelsgaardskolen, rehabiliteringsafdelingen: 

 • Rehabilitering af børn med senhjerneskade, Virum (5 mdr.) 

Konsulent- og projektopgaver samt kursusvirksomhed

2020-2021 Deltager i implementeringsprojekt i VISO vedr. Beskyttende faktorer for voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd 

2018-2023 Neuropædagogisk supervision til bosteder omkring konkrete borgere 

2017-2018 Afholde gruppeforløb for borgere med ADHD mhp afprøvning af metode R&R2 (reasoning and rehabilitation 2) via Socialstyrelsen i samarbejde med Køge Kommune. 

2017-2019 Faglig koordinator for Specialiseret rehabilitering og ansvar for at udvikle procesbeskrivelser og sagsgange. 

2015-2020 Kursusvirksomhed – Primus motor i at videreudvikle kursuskatalog fra Bomi samt afholdelse af kurser i samarbejde med ergoterapeut, fysioterapeut og neuropsykolog. Kurserne afholdes på Bomi med personale fra forskellige arbejdspladser eller med én personalegruppe fra samme organisation i dennes faciliteter. Underviser på kurser omhandlende:  

 • Neuropædagogik i praksis  
 • Neurorehabilitering  
 • Fysisk håndtering i praksis (Særligt udviklet til alt plejepersonale i Ringsted Kommune i samarbejde med AMU) 

Samlet undervisningserfaring – omkring 80-90 kursusdage 

2013-2014 Som neurofaglig konsulent i forbindelse med ”puljemidler til styrket genoptræning og rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i årene 2011-2014”, varetog jeg varierede opgaver i mange forskellige kommuner på hele Sjælland. I perioden varetog jeg stort set udelukkende opgaver vedr. Puljeprojektet: 

 • Supervision af og sparring med tværfagligt personale rettet mod både borger relaterede opgaver samt forandringer og udvikling i organisation omkring indsatsen på hjerneskadeområdet. 
 • Opgaverne indebar bl.a. at jeg opbyggede kurser fra bunden omhandlende neuropsykologi, neuropædagogik, kommunikation, samarbejdende hjerneskadeindsats, pårørende mv., og afholdt mange hele kursusdage for tværfagligt personale – både myndighedspersoner og udførere.  
 • Deltog i opbygning af kommunalt hjerneskadeteam som neurofaglig sparringspartner, i tæt samarbejde med de kommunale projektstyrere.  
 • Koordinations opgaver 

2011-2012 Projekt – ”At vide hvor den anden er” (Forebyggelsesfonden) Hjerneskadecentret BOMI har i samarbejde med Lolland kommune ved Søndersø Bo- og rehabiliteringscenter og Guldborgsund kommune ved Bo og støttecenter Saxenhøj og Social psykiatrien, etableret projektet ”At vide hvor den anden er” bevilget af ForebyggelsesFonden. Supervision af personalet på institutionerne i.f.t. borgere med bl.a. hjerneskader. Formålet med projektet var at opkvalificere personalet, så de blev bedre i stand til at forstå den hjerneskadedes vanskeligheder og reaktionsmønstre, for at kunne yde den rette støtte i hverdagen. Projektet er baseret på Mark Ylvisakers og Timothy Feeneys arbejde med rehabilitering af hjerneskadede i USA. 

“Jeg hjælper med at omsætte teori til konkret handling og praksis, der hvor borgeren har brug for det"

Christina Folkmann Hansen

Recent Projects

A short description that introduces visitors to your portfolio