Neuropædagogisk sparring & supervision

Jeg yder neuropædagogisk sparring og supervision til tværfaglige personalegrupper med udgangspunkt i hverdagens praksis omkring borgere, der er kognitivt udfordrede, eller som har en adfærd, der opleves udfordrende. At tolke adfærd med et fagligt perspektiv med henblik på at forstå borgerens indefra perspektiv er af stor betydning, idet det åbner op for nye handlemuligheder og forebygger, at man som personale anvender mestringsstrategier, der kan risikere at lede til forråelse. Indsatsen kan målrettes:

 • Bosteder
 • STU tilbud
 • Aktivitetstilbud
 • Hverdagsrehabilitering
 • Rehabiliteringsafdelinger – ambulant og døgn
 • Plejehjem
 • Hjemmepleje
 • Hjemmevejledning
 • Pårørende

 

Der kan eksempelvis tages udgangspunkt i:

 • At forstå sammenhænge mellem borgers adfærd og de krav, som er til stede i omgivelserne
 • Afstemt pædagogik – At finde frem til fælles faglige tilgange, der kan tilpasses borgers behov, ressourcer og grad af mentalt overskud i den konkrete situation
 • At fremme trivsel
 • Forebyggelse af mistrivsel og udadreagerende adfærd
 • Konkrete hverdagssituationer som opleves udfordrende
 • Adfærd som opleves udfordrende

Jeg tilstræber altid, at deltagerne går fra den neuropædagogiske supervision med en konkret plan, som kan afprøves og justeres i praksis.