Neuropædagogisk sparring & supervision

Jeg yder neuropædagogisk sparring og supervision til tværfaglige personalegrupper med udgangspunkt i hverdagens praksis omkring borgere, der er kognitivt udfordrede, eller som har en adfærd, der opleves udfordrende. Indsatsen kan målrettes:

 • Bosteder
 • STU tilbud
 • Aktivitetstilbud
 • Hverdagsrehabilitering
 • Rehabiliteringsafdelinger – ambulant og døgn
 • Plejehjem
 • Hjemmepleje
 • Hjemmevejledning
 • Pårørende

 

Der kan eksempelvis tages udgangspunkt i:

 • At forstå sammenhænge mellem borgers adfærd og de krav, som er til stede i omgivelserne
 • Afstemt pædagogik – At finde frem til fælles faglige tilgange, der kan tilpasses borgers behov, ressourcer og grad af mentalt overskud i den konkrete situation
 • At fremme trivsel
 • Forebyggelse af mistrivsel og udadreagerende adfærd
 • Konkrete hverdagssituationer som opleves udfordrende
 • Adfærd som opleves udfordrende

 

Jeg tilstræber altid, at deltagerne går fra den neuropædagogiske supervision med en konkret plan, som de vil afprøve og justere i praksis.