Livet med en hjerneskade er en omvæltning for både borger og pårørende

Når livet skal leves efter en hjerneskade, kan der være mange nye ting at forholde sig til, som først for alvor bliver tydelige, når man kommer hjem igen efter indlæggelse. Jeg er optaget af at hjælpe borger og pårørende med at forstå de ændrede behov, og hvordan man kan tage højde for dette i hverdagens samspil og aktiviteter.

  • Måske er det blevet svært at tilgodese hinandens behov.
  • Måske fører kognitive udfordringer til en adfærd, der kan synes egoistisk, doven og opmærksomhedskrævende.
  • Måske fører hjernetræthed og kognitive vanskeligheder til frustration og konflikt

Der kan være mange oplevelser af, hvad der har forandret sig for lige præcis jeres familie.

Jeg tilbyder psyko-edukation omkring følgerne af hjerneskade, i form af forståelse af fysiske og kognitive udfordringer, samt hvordan brugen af f.eks. kompenserende strategier, energiforvaltning og strukturering af hverdagen kan bidrage til at opnå en god livskvalitet på trods af varige mén.

Der tages udgangspunkt i lige netop jeres situation, udfordringer og behov. Ved afslutning af hver konsultation, aftales konkrete tiltag, som I kan afprøve effekten af hjemme hos jer. 

Indsatsen kan målrettes borger og pårørende i fællesskab/hver for sig eller blot til den ene part.

,