Jeg underviser tværfaglige personalegrupper, som ønsker viden om:

  • Kognition – Der tages udgangspunkt i den kognitive pyramide, og hvordan kognitive vanskeligheder kan komme til udtryk i praksis
  • Neuropædagogik – Forudsætninger for at arbejde neuropædagogisk , herunder faglig refleksion forud for valg af tilgang, samt fælles faglige tilgange ifm positive hverdagsrutiner, fejlfri læring, forebyggelse af frustration og konflikt, low arousel og afstemt pædagogik
  • Neurorehabilitering – Særligt fokus på hvordan man kan inddrage kompenserende strategier for kognitive vanskeligheder samt inddragelse af borger i refleksionsprocessor
  • Energiforvaltning – Håndtering af mental træthed som følge af hjerneskade og hjernerystelse. Herunder at spare energi op, fordele energiforbrug og reduktion af energiforbrug
  • Fysisk håndtering i praksis – Guiding til aktiv deltagelse og forflytninger. Håndtering i seng og lejring.
  • Sansestimulering i hverdagen – Dagsrytmer med indbygget fokus på sansestimulering  kan fremme trivslen

Undervisningen kan foregå som temadage og workshops.

Eller som praksissupervision og sidemandsoplæring med udgangspunkt i konkrete problemstillinger.

Indholdet skræddersyes efter jeres ønsker og behov. Kontakt mig for en uforpligtende drøftelse heraf.